Det bor en gammel mann i månen
31x40 cm. kr.1500
på A3+Cansonaquarelle Rag308g