NÆRHET

14x14 cm kr.1000
25x25 cm kr.1800
60x60 cm kr.3600
På syrefritt bomullspapir
Kan også spesialbestilles i andre kvadratiske format