25x25 cm print på bomullspapir - kr.1700 ,
50x50 print på bomullspapir - kr.3500
Kan spesialbestilles i andre størrelser, på aluminium , lerret og papir.
Opplag: 50