ROSE
14x14 cm - kr.1000
25x25 cm - kr. 1700
44x44 cm - kr.3400 + 5%avg.til BKH