GLEM IKKE DEN BLÅ HESTEN

print
25x35 cm print, pris er kr.1500 .

Kan spesialbestilles større, max 75x105cm.